Mediacja

W przeciwieństwie do postępowania sądowego  lub innych postępowań pojednawczych mediacja jest postępowaniem, w którym strony konfliktu rozwiązują swój konflikt sami, bez potrzeby decyzji z zewnątrz.

Mediator prowadzi i organizuje postępowanie oraz wspomaga strony konfliktu w ich dążeniach do znalezienia uczciwego, prawnie wiążącego oraz przyszłościowego rozwiązania konfliktu. Jest on neutralny, bezstronny oraz zwracający uwagę, by ustalone zasady zachowawcze zostały przestrzegane.

Poprzez przeprowadzenie mediacji można uzyskać szybkie oraz właściwe wyjście z konfliktu. Jest to szczególnie ważne w zakresie gospodarczym pomiędzy przedsiębiorstwem a wewnętrznymi konfliktami, kiedy długoletnie prowadzone interesy nie mogą być przerwane, a znalezione powinny zostać kreatywne, przyszłościowe rozwiązania wzajemnej współpracy.

Bezpośredni kontakt w języku polskim: 0221/ 971 328 73

Praktyka Kooperatywna

W postępowaniu Praktyki Kooperatywnej (PK) strony konfliktu współpracują z prawnikiem, który przedstawia interesy swojej strony. Prawnicy ’’PK’’ są wykształconymi mediatorami i posiadają dodatkowe wykształcenie w Praktyce Kooperatywnej. Prawnicy ’’PK ’’ działają uczciwie i bardzo wydajnie w formie otwartego dialogu na zasadach mediacji.

Praktyka Kooperatywna odnosi sukces miedzy innymi przez fakt, iż jeżeli zachodzi taka potrzeba dialog prowadzony jest przy pomocy ekspertów (psychologów, ekspertów od finansów lub podatków).

Czy Mediacja lub Praktyka Kooperatywna – głównie chodzi o wspólne, najlepsze rozwiązanie konfliktu – bez sądowych rozstrzygnięć.

Bezpośredni kontakt w języku polskim: 0221/ 971 328 73