Prawo spadkowe

Patrząc obiektywnie prawo spadkowe to zbiór norm prawnych, regulujących przejście majątku spadkodawcy na jednego lub więcej spadkobierców.

Dzięki różnorodnym instrumentom prawa spadkowego jest możliwość dobrowolnego zarządzania majątkiem lub prawami do czasu zgonu. Prawo spadkowe reguluje także skutki zarzadzania majątkiem dla beneficjenta.

Często mało osób korzysta z możliwości samowolnego ustalenia kolejności dziedziczenia (w formie testamentu lub umowy spadkowej), pomimo że ustawowa kolejność dziedziczenia nie posiada odpowiedniej ustawy do danej sytuacji życiowej.

Jednak dla spadkodawcy, jak i dla spadkobierców bardzo istotną rzeczą jest klarowne i jasne wyobrażenie regulacji spadku po śmierci bliskiej osoby.

Przy dzisiejszych często występujących złożonych strukturach rodzinnych wzrasta znaczenie zarzadzania spadkiem przez testament lub umowę spadkową. Często najlepszym rozwiązaniem jest z uwagi na kolejność dziedziczenia, przekazanie majątku za życia. Szczególnie w przypadku dziedzictwa przedsiębiorstw.

Prawo niemieckie oferuje różnorodne możliwości regulacji, które przy fachowym doradztwie pod kątem prawa spadkowego, ale także podatkowego mogą być dopasowane do danych norm prawnych. W efekcie służy to do wykluczenia sporów między spadkobiorcami. Również gdy przy testamencie lub umowie spadkowej występuje problem z interpretacją, będziemy bronić Państwa interesów sądownie, jak i pozasądownie oraz pomożemy Państwu przeforsować Państwa prawa i roszczenia.

Obejmujemy także egzekucję testamentów. Jako egzekutor testamentów przestrzegamy również, by dokonała się ostatnia wola spadkodawcy.

Bezpośredni kontakt w języku polskim: 0221/ 971 328 73

Z chęcią bedziemy wspierać Państwa w danej dziedzinie prawa przez:

 • plan spadkowy, głownie tworzenie i formułowanie testamentów oraz umów spadkowych,
 • koncepcję oraz tworzenie regulacji kolejności dziedzictwa, głownie przy uprzedzonej kolejności dziedzictwa,
 • forsowanie oraz obronę przed roszczeniami spadkowymi oraz prawem do zachówka,
 • egzekucję testamentów,
 • regulację spraw spadkowych, podział spadku oraz rozwiązywanie wspólności spadkowej,
 • pomoc przy postępowaniu stwierdzenia nabycia spadku.

Prawo rodzinne

Prawo rodzinne reguluje stosunki prawne powstałe poprzez małżeństwo, zalegalizowany związek partnerski, rodzinę oraz pokrewieństwo.

Główne zajęcie prawnika w dziedzinie prawa rodzinnego to rozwiązywanie problemów związanych z separacją  lub rozwodem.

Kto musi płacić alimenty partnerowi? Kto jest odpowiedzialny za utrzymanie dzieci? Jakie prawa, ale także obowiązki wynikają z prawa do opieki nad dzieckiem oraz do przebywania z dzieckiem? Co dzieje się z domem oraz majątkiem? Jak podzielony zostanie sprzęt domowy? Jakie regulacje możliwe są w wyrównaniu roszczeń rentowych?

Dużo z tych pytań musi być odpowiedzianych przez pryzmat koncepcji życiowej obojga małżonków/partnerów i ewentualnie wspólnych dzieci. Mogą w przyszlosci w dwójkę iść do pracy? Czy dzieci podczas czasu pracy mają  wystarczającą opiekę? Jeżeli jeden lub oboje małżonków/partnerów żąda przedmiotów majątku, takich jak dom, czy sam dysponuje odpowiednią ilością środków finansowych?

Często najlepszym rozwiązaniem jest obopólne porozumienie, które wystarczająco uwzględnia interesy obojga małżonków/partnerów. Niekiedy jednak, gdy różnice są zbyt wielkie lub porozumienie nie wchodzi w grę rozwiązanie takie nie jest jednak możliwe. W takim wypadku forsujemy Państwa roszczenia, jeżeli zajdzie potrzeba także sądownie lub bronimy przed nieuprawnionymi roszszeniami.

Dalsze specjalizacje to postępowanie ustalające ojcostwo oraz podważające je, pytania do prawa dotyczącego statusu dziecka, jak alimenty na dziecko pełnoletnie lub kształcące się, jak i pytania w sprawie alimentów dla potrzebujących krewnych, jak alimenty rodzicielskie. Tworzymy również dopasowane umowy małżeńskie i partnerskie, które pozwalają zapobiec sporom w przypadku rozstania.

Bezpośredni kontakt w języku polskim: 0221/ 971 328 73

Z chęcią będziemy wspierać Państwa w danej dziedzinie prawa przez:

 • tworzenie umów małżeńskich,
 • przeprowadzanie postepowań rozwodowych, uwzględniając zagraniczne prawo małżeńskie,
 • prawo alimentacyjne,
 • prawo dotyczące pochodzenia, uznawanie jak i podważanie ojcostwa,
 • prawo do opieki nad dzieckiem,
 • regulacje  wyrównania dorobków po ustaniu wspólnoty majątkowej małżonków, alimenty pomałżeńskie oraz  wyrównanie roszczeń rentowych.