Naszą główną kompetencją jest doradztwo oraz rozwiązywanie problemów prawnych wokół tematu „nieruchomość”. W tym dziale reprezentujemy właścicieli z tym samym zaangażowaniem, jak najemców oraz przedsiębiorców.

W sprawach budowlanych towarzyszymy Państwu w pierwszych przemyśleniach, planach oraz tworzeniu obiektów i nieruchomości inwestycyjnych, a także przy budowie Państwa domu jednorodzinnego. W związku z realizacją Państwa chęci budowy odpowiadamy na pytania dotyczące prywatnego prawa budowlanego, prawa architektonicznego oraz inżynierskiego, a także pytania o odpowiedzialności prawnej i rękojmi. Oferujemy pomocy dotyczącej prawa maklerskiego, architektonicznego i inżynierskiego wraz z pytaniami o honorarium oraz prawa nieruchomości, jak i ksiąg wieczystych.

Odpowiadamy chętnie też na pytania do istniejących już nieruchomości, w zakresie wynajmu, prawa własności wynajmu, rozliczeń oraz zarządzania. Jeżeli konieczne będzie przejście na drogę sądową, by przeforsować Państwa roszczenia, poprowadzimy proces. Również obronimy Państwa przed nieuprawnionymi zarzutami osób trzecich.

Na zakończenie pomożemy też Państwu przy egzekucji rozstrzygniętych roszczeń, na przykład w ramach zarządu przymusowego lub przymusowej licytacji.

Bezpośredni kontakt w języku polskim: 0221/ 971 328 73

Chętnie wspieramy Państwa w tej dziedzinie prawa poprzez:

 • sprawdzanie umów nieruchomościowych, a także umów o nieruchomości gruntowej,
 • uczestnictwo oraz reprezentacja przed, w trakcie oraz po umowie,
 • zarządzaniu umowami,
 • prawne sprawdzanie w ramach “due diligence”,
 • reprezentacja w stosunku do urzędów,
 • forsowanie/obrona roszczeń o zapłatę lub na podstawie rękojmi,
 • towarzyszenie przy odbiorach oraz terminach wydania ekspertyzy,
 • kontrola terminów rękojmi oraz przedawnienia,
 • sprawdzanie oraz wyjaśnianie stosunków sąsiedzkich,
 • przeprowadzanie niezależnych postępowań dowodowych oraz procesów,
 • tworzenie wzór umów,
 • realizowanie projektów budowlanych,
 • forsowanie lub obrona przed roszczeniami dot. prowizji,
 • szkolenie maklerów, wykonawców budowy i ich pracowników,
 • formułowanie oraz sprawdzanie umów najmu lokalu mieszkalnego oraz   gospodarczego,
 • tworzenie umów w przypadku specjalnych nieruchomości,
 • doradztwo przy rozliczeniach kosztów eksploatacji oraz utrzymania,
 • składanie wypowiedzeń, upomnień itp.,
 • reprezentacje w przypadku procesu o eksmisje lub zapłatę,
 • realizację stosunku najmu,
 • szkolenia właścicieli, zarządców i ich współpracowników,
 • doradztwo i reprezentacja przy wspólnocie właścicieli, zarządców oraz pojedynczych współwłaścicieli,
 • prawne doradztwo przy tworzeniu wspólnot właścicielskich,
 • formułowanie oraz zmienianie orzeczeń podziału/porządku wspólnoty,
 • łagodzenie konfliktów na podstawie przepisów o własności mieszkaniowej w stosunku do zarządcy,
 • tworzenie/sprawdzenie umów z zarządcą,
 • forsowanie żądań pieniędzy z nieruchomości,
 • pozbawienie własności mieszkalnej na podstawie § 18 WEG,
 • doradztwo oraz reprezentacja przy uchyleniu postanowienia,
 • sądowe zamówienie zarządcy,
 • forsowanie roszczeń dla i przeciwko zarządcy,
 • szkolenia zarządców oraz współpracowników.