Prawo administracyjne jest według naszego rozumienia nazwą ogólną, pod którą kryją się Państwa interesy prawne w stosunku do urzędów.

Urzędy posługują się tutaj tzw. aktem administracyjnym, który po dokładnej analizie prawnika często okazuje się błędny.

Dlatego reprezentujemy Państwa we wszystkich sprawach prawa administracyjnego ogólnego oraz szczególnego, już przy przygotowaniu wniosku, aż do oczekiwanej decyzji tzn. jej uzyskania.

W przypadku niektórych spraw jesteśmy w stanie jeszcze przed decyzją urzędu doprowadzić do wspólnego rozwiązania problemu z państwowymi organami. Ponadto jest możliwość już przy profesjonalnym wniesieniu sprzeciwu od decyzji urzędu na ominięcie długotrwałego sądowego postępowania.

W przypadku kiedy urzędowa decyzja została już podjęta, trzeba przeważnie natychmiast wykonalne zarządzenie powstrzymać przez tymczasowe odwleczenie wykonalności zarządzenia. Przy niezbędnym złożeniu pozwu przeciwko decyzji staramy się dla Państwa o zawieszający skutek pozwu, a także o natychmiastowe odstąpienie od urzędowego wykonania decyzji.

Doradzamy również przedsiębiorstwom i zakładom oraz reprezentujemy je przy sporach związanych z wykonywaniem działalności gospodarczej, głównie przy postępowaniach udzielania koncesji, pozwoleń, oraz zezwoleń.

Bezpośredni kontakt w języku polskim: 0221/ 971 328 73

Chętnie wspieramy Państwa w tej dziedzinie prawa poprzez:

  • doradztwo i reprezentacje przy składaniu wniosku (np. przy wniosku budowlanym),
  • doradztwo oraz pomoc przy przesłuchaniu przed wydaniem aktu administracyjnego,
  • sprawdzanie zgodności z prawem decyzji urzędu,
  • wnoszenie i uzasadnienie sprzeciwu przeciwko decyzji urzędu,
  • sprawdzanie zgodności z prawem decyzji o sprzeciwie,
  • reprezentacje w postępowaniu sądowym oraz postępowaniu natychmiastowej ochrony prawnej.