Czasem już nietypowe okoliczności, małe niedopatrzenia lub po prostu niewiedza mogą prowadzić do zachowania, które może mieć odzwierciedlenie w prawie karnym.

Pytania w tym przedziale prawa mogą odgrywać egzystencjonalna rolę, a do odpowiedzi ich potrzebna jest szczegółowa, indywidualna i kompetentna porada. W postepowaniu przygotowawczym oraz następującym postepowaniu karnym oskarżony narażony jest na konfrontację z prokuraturą, bez wiedzy o jej konsekwencjach.

Optymalna obrona jest możliwa tylko dzięki szybkiemu zatrudnieniu obrońcy, którego zadaniem na początku jest niedoprowadzenie do rozprawy. Dlatego wyczerpujemy wszystkie możliwości, by doprowadzić do jak najszybszego umorzenia sprawy lub zakończyć sprawę nakazem karnym. Jeżeli dowody na to pozwalają, walczymy przeciwko wyrokowi przez wszystkie instancję.

Ofiarom przestępstw pomagamy w dochodzeniu roszczeń o odszkodowanie, również jako przedstawiciele oskarżyciela posiłkowego.

Na podstawie naszego wieloletniego doświadczenia sięgamy po wiedzę „Know-how“, posiadamy również wyczucie prawne w stosunku do naszych klientów oraz odpowiednich instancji.

Bezpośredni kontakt w języku polskim: 0221/ 971 328 73

Chętnie wspieramy Państwa w tej dziedzinie prawa poprzez:

  • wgląd do akt podczas postępowania przygotowawczego,
  • wsparcie podczas przesłuchań (oskarżony/świadek),
  • wsparcie przy zatrzymaniu tymczasowym lub areszcie śledczym (zażalenia na aresztowanie, terminy badania lub na brak podstaw aresztowania),
  • sprzeciw przeciwko nakazowi karnemu (postępowanie karne nakazowe),
  • wsparcie podczas postępowania głównego (1 instancja, apelacja oraz rewizja),
  • wsparcie przy grożącemu odwołaniu od wyroku w zawieszeniu,
  • wsparcie przy postępowaniu egzekucyjnym.