Każde przedsiębiorstwo, reklamujące się na miejscu lub internetowo, musi zadać sobie pytanie, czy sposób w jaki się reklamuje, spełnia warunki prawne.

Doradzamy zatem naszym klientom, głównie agencjom  reklamowym oraz firmom produkcyjnym przy tworzeniu koncepcji reklamowych i marketingowych, sprawdzamy czy dana koncepcja jest prawnie dozwolona oraz jeżeli zajdzie taka potrzeba reprezentujemy przed sądem, by bronić przed skargami konkurencyjnymi o zaniechanie ukazania reklamy oraz roszczeniami o odszkodowanie w ramach upomnień oraz sądowych  tymczasowych rozporządzeń.

Prawo autorskie reguluje prawa osobistej pracy autora i jej ochronę; regulowane jest, które prawa mogą być przekazane przez autora.

Doradzamy Państwu w sprawie ochrony dzieła i wynikających  z niego praw. Zaczyna się to już od tworzenia praw do przenoszenia oraz do używania dzieła. Przy naruszeniach praw autorskich przez osoby trzecie zapewniamy przeforsowanie praw sądowo jak i pozasądowo oraz wspieramy Państwa przy wysuwaniu roszczeń, miedzy innymi przez upomnienia oraz rozporządzenia tymczasowe.

Bezpośredni kontakt w języku polskim: 0221/ 971 328 73

Chętnie wspieramy Państwa w tej dziedzinie prawa poprzez:

  • sprawdzanie prawnych zasad konkurencji reklamy oraz zgłoszeń,
  • upomnienia w związku z naruszeniami praw autorskich oraz konkurencji,
  • doradztwo prawne oraz reprezentacja upomnianych,
  • doradztwo oraz tworzenie umów przydzielających praw użytkownika.