Z chęcią będziemy Państwa kompetentnie reprezentować w sprawach drogowych. Takich jak wysuwanie roszczeń o odszkodowanie po wypadku drogowym i równoczesną obroną  przed roszczeniami strony przeciwnej, jak i obroną przed orzeczeniami kary grzywny oraz zarzutami karnymi. Przede wszystkim przy kontaktach z ubezpieczycielami niezbędna jest wiedza o roszczeniach prawnych oraz o orzecznictwie sądowym. Pomagamy także przy przeforsowywaniu umownych, jak i ustawowych roszczeń w związku z kupnem i reperaturą pojazdu. Główny nacisk kładziemy na indywidualną  pomoc klientowi. Oczywistością jest dla nas, przy rozwiazywaniu Państwa problemów kompetentne oraz szybkie doradztwo oraz zaangażowana obrona Państwa interesów z odpowiednim naciskiem w każdym stadium postępowania. Także gwarantujemy Państwu w razie potrzeby otwarcie i szczerze odstąpienie od (dalszych) kroków prawnych, jeżeli wysuwanie roszczeń lub obrona przed nimi nie prorokuje sukcesu lub gdy oczekiwany wynik nie jest rozsądnym i ekonomicznym rozwiązaniem w stosunku do przewidywalnego czasowego oraz finansowego nakładu.

Do tego zwracamy szczególna uwagę na przejrzystość kosztów. Cały czas mamy na uwadze ryzyko kosztów, które mogą narzucone być klientowi. Jeżeli posiadacie Państwo ubezpieczenie prawne, postaramy się dla Państwa o pokrycie kosztów od ubezpieczalni, wliczając w to nasze koszty. Gdy z powodów osobistych lub finansowych nie jesteście Państwo w stanie wyłożyć odpowiednich środków na proces, złożymy dla Państwa wniosek o zwolnienie z kosztów procesowych.

Ponadto proponujemy usługodawcom związanych z prawem drogowym nasze wsparcie w formie dokształcania oraz czynności wykładowczych. W ramach tego wchodzą szkolenia personelu warsztatów samochodowych, szkół jazdy, myjni samochodowych, ubezpieczeń, serwisów transportowych, spedycji i przedsiębiorstw handlowych.

Bezpośredni kontakt w języku polskim: 0221/ 971 328 73

Chętnie wspieramy Państwa w tej dziedzinie prawa poprzez:

  • forsowanie oraz obronę  przed roszczeniami po wypadku samochodowym,
  • sprawdzanie umów kupna samochodu,
  • forsowanie oraz obronę  przed roszczeniami z tytułu rękojmi,
  • doradztwo w sprawach ubezpieczeniowych,
  • reprezentacje w sprawach orzekania kar grzywny,
  • reprezentacje w sprawach karnych.