Już przy planowaniu budowy bardzo ważne jest prawne, kompetentne doradztwo. W czynach czy radach jesteśmy po Państwa stronie.

Niezależnie od tego czy budujecie Państwo jako osoby prywatne czy inwestorzy, decyzja o budowie wiąże się zawsze z wysokimi kosztami. Zawiązuje się różne umowy prawne – z architektami, inżynierami, rzemieślnikami, nieraz z wykonawcami generalnymi oraz maklerami. Do tego dochodzi regularna obecność banków. Przestrzegane musza być także wytyczne ustaw budowlanych.

Tworzymy przemyślane, przyszłościowe oraz dopasowane do indywidualnych potrzeb umowy prawne. Sprawdzamy krytycznie wzory umów strony przeciwnej. Przez takie działanie zapobiegamy problemom, które w przyszłości mogłyby mieć miejsce.

Pomagamy także w przypadku wystąpienia problemów w dalszej fazie, np. po wykonaniu zlecenia budowy lub w trakcie trwania okresu gwarancji. Tutaj pomoc nasza występuje w formie przeforsowania prawa oraz stworzeniu łącznie z Państwem logicznych rozwiązań gospodarczych.

Służymy Państwu pomocą prawną  od fazy planowania budowy, poprzez budowę, aż do czasu użytkowania obiektu.

Bezpośredni kontakt w języku polskim: 0221/ 971 328 73

Chętnie wspieramy Państwa w tej dziedzinie prawa poprzez:

  • sądowe i pozasądowe przedstawicielstwo w niezależnych postępowaniach dowodowych zabezpieczających materiały dowodowe,
  • przeforsowywanie roszczeń, ale także obronę przed nimi,
  • znajomość prawa wykonawców budowy,
  • znajomość prawa budowlano-upadłościowego,
  • znajomość prawa o obiektach budowlanych,
  • obeznaniu w umowach konsorcjalnych i ARGE,
  • pomoc w postępowaniu  polubownym.